Wijziging bankrekening nummer

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij willen wij u mededelen dat wij per heden een nieuw rekeningnummer hebben.

Omdat een bankwijziging een fraudegevoelig onderwerp is, vragen wij u extra alert te zijn en alle informatie goed te verifiëren. Daarom hierbij vier redenen om dit bericht wél te vertrouwen:

  • Ons nieuwe rekeningnummer vindt u terug op onze factuur.
  • Ons nieuwe rekeningnummer vindt u terug op ons briefpapier.
  • Ons nieuwe rekeningnummer vindt u terug op onze digitale output.
  • Dit bericht op onze website bevestigt de verandering.
  • U kunt uw contactpersoon bij Hellebeuk vragen of wij daadwerkelijk ons bankrekeningnummer hebben aangepast.

Wij verzoeken u ons nieuwe rekeningnummer in uw systeem op te nemen:  

 

Bankrekeningnummer:

IBAN nummer NL27RABO 0356 1388 52

BIC/SWIFT: RABONL2U

Ten name van: T.H. De Hellebeuk BV